Friday, November 28, 2008

Lets make Portable Softwares

මේ දවස් වල මම නම් තනිකරම පාවිව්චි කරන්නෙ ජංගම මෘදුකාංග. මම මේ බ්ලොග් එක ලියන මෘදුකාංගයත් ජංගම එකක්. මම කලිනුත් මේ ජංගම මෘදුකාංග ගැන කියලා ඇති. මේ ලගකදි මට හම්බ උනා ජංගම මෘදුකාංග හදන විදිය :o . ඒකත් මරු වැඩේ. අපි ජංගම කරන්න යන මෘදුකාංගය ස්ථාපනයට පෙර හා පසු තියෙන ගොනු හා රෙජිස්තර ආයිත්තම් සංසන්දනය කරලා එම මෘදුකාංගය‍ට අ‍වශ්‍යය අංග පමනක් තෝරාගෙන ඒ සියල්ල තනි ගොනුවකට අසුරලා තමයි ඔය කියන ජංගම මෘදුකාංග තනන්නෙ. ඊට පස්සෙ ඉතින් හිතේ හැටියට ඕන තැනක පාව්ච්චි කල හැකියි :z .
thinstall.gif

‍මේක නොමිලේ දෙන එකක් නම් නෙවෙයි. හැබැයි මේකෙන් පොටෝ ෂොප් වගේ වානිජ මෘදුකාංග ලියාපදිංවි සහතික සමගම අනික් අයටත් භුක්ති වින්ද හැකියි. ඒක නීති වි‍රෝධී නැත්ද දන්නෙ නෑ :p .

[ Home Page ]

ඉඟි : www.4shared.com වගේ තැනකින් ඉතින් පැච් කොරපු එකක්ම ගතහැකියි කියලා කියන්නෙ... ;) .

KM Player

km_player.gif

මම බොහොම ආස කරන මෘදුකාංගයක් තමයි KM Player කියන්නෙ. ඒකෙ අතුරු මුහුණතත් බොහොම අගෙයි. වැඩත් ඒ වගේම තමයි. දවසක් ම‍ට ඕන උනා DivX වලින් තිබ්බ චිත්‍රපටයක Sound කෑල්ලක් කපා ගන්න. (ලස්සන music කෑල්ලක්) ගොඩක් දේවල් කලා. බැරිම තැන චිතුපටිය දුවන ගමන් රෙකෝඩ් කරලත් බැලුවා. කොහොම කරත් සද්දෙ හරිම හෙමින් ඇහෙන්නෙ (වැඩක් ගන්න බැරි මට්ටමින්). ඔය වෙලාවෙ තමයි අහම්බෙන් KM Player වල Audio Recording feature එක හම්බ උනේ. එයා ගාව තියෙන codec වලින් එයාම recording කරගන්නවා. තත්වයෙනුත් උසස්... තවත් වැඩ කිඩ ගොඩක් තියෙනවා. හොදම එක තමයි Portable විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකයි Built in Codecs pack එකක් තියෙන එකයි...

ආ... මේක නොමිලේ දෙන මෘදුකාංගයක් හො‍ඳේ

[ KM Player ] [ Download ] [ Built 1433 ScreenShots ]

Some Features

1. Supported Files or Devices

 • Incomplete/Damaged AVI file (Skip Damaged Frames)
 • Locked Media Files while downloading or sharing (with realtime index rebuilding under certain condition: AVI downloading in consecutive order)
 • Incoming Stream delivered via HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Only works with KMP splitters)
 • Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, 3gp, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, vob, wmv, dvr-ms, http:// etc including almost every audio formats)
  • Async File Source (network) filter for memory caching
  • Compressed Audio Album Support (zip, rar)
  • Shoutcast (Including NSV), Icecast
  • DTS Wave, AC3, AAC, Ogg Vorbis, Monkey's Audio, Musepack, FLAC/Ogg FLAC, Modules (MOD, S3M, MTM, UMX, XM and IT), AMR, ALAC, WavPack, TTA etc
  • Native (ansi/unicode) Cue Sheet Support
  • Google Video (GVI), Flash Video (FLV), Nullsoft Streaming Video (NSV), PMP
 • Real Engine + Directshow (needs Real Player or Alternative or its decoders)
  • Supports the playback and seeking of multirate real media files (surestream clips) with KMP RealMedia splitter
  • Almost all Real Media files are supported (directshow).
 • QuickTime Engine + Directshow (needs QuickTime player or Alternative or its decoders)
 • Mplayer Engine Support
 • Winamp Input Plugin (decoder) Support
 • DVD playback, ratDVD support (needs ratDVD filters)
  • Audio CD (2000, XP only / Win9x-Support by winamp plugin)
  • Video CD/SVCD/XCD : CDXA Format (2000, XP only)
  • VCD Image File (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG needs mplayer.dll
 • WDM device support like TV/HDTV/Camera/Cam etc
 • Adobe Flash (SWF)/FLC/FLI
 • Various Image files like png, gif etc
2. Internal Codec/Filters
 • Video decoders : DivX, XviD, Theora, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP3, VP5, VP6, H263(+), H.264(AVC1), CYUY, ASV1/2, SVQ1/3, MSVIDC, Cinepak, MS MPEG4 V1/2/3, FFV1, VCR1, FLV1, MSRLE, QTRLE Huffyuv, Digital Video, Indeo3, MJPEG, MPNG SNOW, TSCC, Dirac, VC-1, RealVideo, SMC etc
 • Audo decoders : AC3, DTS, LPCM, MP2, MP3, Vorbis, AAC, WMA, ALAC, AMR, QDM2, FLAC, TTA, IMA ADPCM, QCELP, EVRC, RealAudio etc
  • 2Ch to Multi Channel expansion
  • Stream Switcher: Internal Copy/Inplace, Gabest's, Morgan
 • Etc
  • Media Priority Control to Connect among Directshow, Real, QT, Winamp and Mplayer
  • Custom Filter Manager to force or block external filters
  • System Filter Manager to manage (register, unregister) external filters
3. Plugins

The KMPlayer supports input, dsp/effect, visualization and some general plugins of winamp2/5. Before using plugins, you should specify the path of each plugins and corresponding settings.

 • Winamp Plugins: Input, DSP(Can Stack), Visual(Can Stack), General Plugins(Media Library etc Support)
 • KMP Video Plugins by SDK (Can Stack)
 • DScaler Filter Support (Can Stack)
4. Video Processing
 • Video Renderers : Old Video Renderer, Overlay Mixer, VMR Windowed, VMR Renderless, DirecDraw RGB/Overlay, OpenGL, Direct3D (DX7, DX9) YUV/RGB, Null(Uncompressed/Compressed), Haali's Video Renderer
 • Basic Video Processors : Mirror Image, Flip Input/Output Picture, Screen Rotation for project output
 • Advanced Video Processors : Resizer(oversampling), Deinterlacing, Postprocessing, Picture Properties(S/W Color Controls), Sharpen, aWarsharp, Blur, Noise Reduction/Addition
 • ETC
  • Overlay Mixer (H/W Color Controls)
  • Add Margin to Video Image
  • Input Colorspace : Basic + Mplayer
  • Output Colorspace : Basic + YV12
  • Screenshot
  • Sample Extraction(Continuous Capture)
  • Movie Capture
5. Audio Processing
 • Audio Renderers : Built-In Directsound
  • Switch to WaveOut for S/Pdif output automatically
  • Auto select Cyberlink renderer with its own decoder
 • Basic Audio Processors : Preamp, Remove Left/Right Channel, Swap Channels, Downmix to Mono
 • Advanced Audio Porcessors : Equalizer (DirectX/Time/Freq Domain), Echo/Pitch Shift/Pitch Scale (Octave control)/Tempo, Compressor, Auto Volume Control (Normalizer), TrueBass/Treble Enhance
 • Visualization : Winamp Visualization (Milkdorp etc), Windows Media Visualization (default), Built-In Visualization, Spectrum Analyzer on Skins
 • ETC
  • Audio Capture (Winamp Encoder/ACM)
6. Subtitle Processing
 • Supported Subtitle Formats
  • Unicode Text Subtitles Support
  • Sami (smi) : Ruby tag support including every almost attributes, USF(Ruby support)
  • SubRipText(srt), MicroDVD(sub), SMIL/RealText(realmedia), MPL2
  • SAA, ASS : extended attributes support
  • Bitmap Sub/Idx(vosub),Closed Captions in VOB, DVD and Transport Streams from TV-Card
  • Sasami 2K(S2k)
  • Embedded subtitles of MKV, OGM, MP4, MOV, 3GP
 • TTS (Text to Speech) for reading subtiltes
 • Output Methods of Subtitles
  • Draw to Overlay/Image itself/VMR&D3D surface
 • Font Rendering Methods
  • Windows Standard Output (GDI)
  • Rasterizer Output (High Quality but rather slow)
 • Effects
  • Bold/Italic/Underline, Color attributes
  • Vertical display, Fade effect (Only in Image Subtitles)
  • Subtitle Rotation/Flipping for project output
 • etc..
7. Skin Features
 • Folder Skin
 • Compressed Skin (zip -> KSF)
 • Flexible Skin change depending on Playback Status of media(Movie/Music/TV/DVD , Shade)
 • Color Themes
 • Transparent Window
 • Playback Information on skin
 • Spectrum Analyzer
 • Long Title Scroll
 • A-B repeat display on skin
 • Bookmark/chapter/marker display on skin
8. ETC
 • Keys Remapping
 • Mouse Function Setup
 • Multimedia Keyboard Support
 • WinLirc/uICE support
 • KMP API Support which can control from external program
 • Superspeed/High mode support (disable video/audio filter otherwise than inevitable filter while playing back)
 • Can be used in only one executable file(KMPlayer.exe)
 • Keyframe Search in AVI, MP4, MKV
 • Online Codec Search Support (Korean)
 • Pin Report when failed to play back
 • Enhanced Filter Rendering
 • Work Priority Class
 • Image OSC Support like Sasami 2K
 • Full Unicode Support
 • Multiple Language Support
Oops... You can find more useful features in deep inside of KMP.
 • Low memory footprint
 • Desktop Playback Mode
 • Favorites/Bookmarks/Configuration backup and restore
 • MKV, MP4, OGM Chapter and ASF file Marker support
 • Open Dialog Box as Image for TV-OUT (Ctrl-J)
 • Powerful A-B section repeat(F9)
 • Subtitle Explorer(Alt-Q)
 • Analytic Playback Information
 • Really Cool Audio Shade Mode
 • Automatically Changable Skin Support depending on Playback Status
 • Jog Shuttle (Tempo/Pitch)
 • Various Capture Function (Sample extraction on condition)
 • Intro/Ending Skipping, Intro playing
 • Screen Offset for TV-OUT
 • and much more...

Saturday, November 01, 2008

Add Unlimited Page Elements to Blogger

සාමාන්‍යයෙන් බ්ලොගර් වල Page Elements එක් කල හැක්කේ සීමිත සංඛ්‍යාවකි. Header එකට සහ Posted Items කලාපයට Page Element එක් කිරීමද වලකා තිබෙනවා.

නමුත් සුළු කේත වෙනස් කිරීමකින් අසීමිත ප්‍රමාණයක් Page Elements එක් කිරීම සදහා බ්ලොගර් සකස් කල හැකියි. එය සිදු කරන්නේ මේ ආකාරයට...

1. බ්ලොගර් වෙත පිවිස Layout > Edit HTML වෙත යන්න.
2. ඔබේ ආරක්ෂාව තකා සම්පුර්ණ Theme එකම BackUP කර ගන්න. (Download Full Template තේරීමෙන්)
3. පහත කේත සටහන ඇති තැන සොයා ගන්න.

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Temporary (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='content-wrapper'>

<div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
<b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='no'>
</div>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

එම කේතයෙහි පාටින් දැක්වෙන කොටස් මෙසේ වෙනස් කරන්න

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Temporary (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='content-wrapper'>

<div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
<b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='yes'/>
</div>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

වැදගත්
1. maxwidgets='1' යන්නෙහි 1 අගය ඉවත් කර ඇත.
2. showaddelement='no' යන්න yes කර ඇත.

දැන් සියල්ල අවසන්....මේ තියෙන්නෙ මගෙ Layout එක

add_unlimited_page_elements_to_blogger.gif

ඔබට ඇති තරම් ගැජට් දැන් දින්න පුළුවන්... :) .